#DobreWakacje – akcja MEN

21 07 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna akcję #DobreWakacje. Każdego dnia do końca wakacji będzie zamieszczać na swoich kanałach internetowych informacje o wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych oraz ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu.

Dobre_wakacjeZakończenie roku szkolnego 2019/2020

2 07 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację.  Wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się dotrzeć do końca roku szkolnego.  Jesteśmy dumni z naszych wychowanków. Dziękujemy za ich zaangażowanie i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

W tym roku nie odbyły się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Rozdanie świadectw przez wychowawców odbyło się w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Pomimo tego, że rodzice nie mogli wejść na teren szkoły, a uczniowie odbierający świadectwa musieli mieć założone maseczki, spotkania z wychowawcami udały się.

Życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych i udanych wakacji. Żywimy głęboką nadzieję, że po przerwie wakacyjnej we wrześniu spotkamy się wszyscy w pełni nowych sił i energii do dalszej pracy.

Nauczyciele ZE w Nowym KramskuBezpieczny wypoczynek

28 06 2020

Szanowni Państwo.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia opracowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży celem ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Szczegółowe informacje poniżej:

bezpieczny wypoczynek

telefon interwencyjny w sprawie wypoczynkuZakończenie roku szkolnego – pożegnanie ósmej klasy

27 06 2020

W piątek, 26 czerwca 2020r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klasy ósmej. Jednocześnie było to ostatnie spotkanie ósmoklasitów w gronie klasy z podstawówki, wszyscy bowiem otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Dzień był bardzo pogodny, jednak wyczuwało się nikłą atmosferę inności. Szkoła – czysta, wydezynfekowana, wydawało się, że opustoszała. Jednak na uczniów czekali już pracowanicy szkoły i nauczyciele. Przy wejściu czuwała p. Danusia, a na boisku p. Dyrektor, Wychowawca i p. Sekretarz Szkoły. Ucznowie przybywali nieśpiesznie. Każdy w maseczce. Potulnie ustawili się w dwuszeregu, zachowując dystans społeczny. Pozostali w maseczkach podczas całej uroczystości. Najpierw p. Dyrektor ustaliła porządek spotkania, przypominając o obostrzeniach sanitarnych. Następnie Wychowawca skierował kilka słów do uczniów. W swoim wystąpieniu podziękował dzieciom za współpracę, za spędzony czas nie tyko na nauce, ale i na realizacji wielu ciekawych projetków, wycieczek. Zachęcił ósmoklasistów, aby podziękowali Rodzicom za trwanie przy nich przez wszystkie lata, kiedy byli uczniami szkoły podstawowej. Wyraził swoje uznanie dla pracy, jaką włożyli w osobisty rozwój i życzył, by nowa drogą, którą rozpoczynają, był tą, którą będą kroczyć śmiało, realizując własne marzenia.

Następnie głos zabarała p. Dyrektor Szkoły, która odczytała list gratulacyjny Burmistrza Babimostu skierowany do uczniów z najwyższą średnią ocen. W kolejnych słowach wyraziła uznanie za pracę uczniów w społeczności szkolnej. W ciepłych słowach życzyła powodzenia w nowych miesjcach nauki. Swoje podziękowania skierowała poprzez Uczniów także do Rodziców, którzy ze względów sanitarnych, nie mogli być obecni na uroczystości. Podkreśliła bardzo duże zaangażowanie Rodziców w realizację zadań edukacyjnych szkoły.

W następnej kolejności Wychowawca wręczył uczniom pakiety zawierające świadectwa, nagrody i wszelkie listy gratulacyjne dla uczniów i rodziców. Była to chwila krótkiej wymiany myśli, słów i spojrzeń oczu.

Podziękowania p. Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły w imieniu Uczniów odczytała Agata:

„Osiem lat temu po raz pierwszy przekroczyliśmy próg tej szkoły jako przestraszeni uczniowie. Dziś już inni, odważniejsi z bagażem doświadczeń i wiedzy żegnamy się z tą szkołą, zachowując wspomnienia w sercu.

W tym szczególnym dniu pragniemy serdecznie podziękować Całemu Gronu Pedagogicznemu za poświęcony nam czas i trud włożony w nasza edukację. Wierzymy, że ten wysiłek uczyni nas ludźmi mądrzejszymi i szlachetniejszymi.

Dziękujemy za ogromną troskę i wsparcie w trudnych chwilach oraz za  wiarę w nasze możliwości. Dziękujemy za wskazywanie nam właściwej drogi w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi. Dziękujemy pracownikom szkoły za tworzenie domowej atmosfery.

W uznaniu za Waszą ciężką pracę, życzymy dużo zdrowia i wytrwałości oraz sukcesów zawodowych.”

Wychowankowie podziękowali także Wychowawcy.  Na pamiątkę pozostawili w szkole tablo, które wręczył Pani Dyrektor przewodniczący klasy. Rodzice wraz z uczniami zapoczątkowali nową tradycję szkoły – dzielenie się dobrem. Przekazali bowiem składkę na pomoc małej  dziewczynce z Kamerunu – podopiecznej szkolnej społeczności, którą, jako wspólnota szkolna, wspieramy w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. Od kilku lat wspomagamy edukację Zieng Ateba Murielle. Ten piękny gest pokazuje, że ważna jest solidarność z innymi ludźmi, a wrażliwość  jest wielkim orężem współczesnego świata. Dziękujemy!

W zaskakującej ciszy, już nie uczniowie, a absolwenci, opuścili progi szkoły – Ich szkoły, w historii której swoje imiona i nazwiska zapisali już na zawsze.

Zakończenie roku w tak szczególnych okolicznościach jeszcze bardziej podkreśliło nostalgię ostatniego spotkania. Pamiętajmy jednak, że dla naszych byłych Uczniów – to początek nowej drogi. Wszystkiego dobrego!

List Dyrektora ZENK

List Wychowawcy do Uczniów, 2020

Tablo – Absolwenci SP Nowe Kramsko 2020

FOTOGALERIA – ZAKOŃCZENIE KLASY ÓSMEJ/ SZKOŁY

wima/mirmalPożegnanie Ósmej Klasy

25 06 2020

Jutro kończymy kolejny rok szkolny. Ten był dla nas wszystkich inny niż dotychczasowe. Zawsze ostatni dzień w szkole to wspomnienia, podziękowania, gratulacje, życzenie udanych wakacji i powodzenia w nowych szkołach dla ósmoklasistów. Klasa siódma wraz z wychowawczynią nie zapomniała o tradycji szkolnej i przygotowała prezentację na pożegnanie odchodzącej klasy.

Tutaj prezentacja  Prezentacja – Pożegnanie klasy ósmej

Klasa siódma z wychowawczyniąList Ministra Edukacji Narodowej

24 06 2020

- z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020


List_MDP_zakonczenie_roku_szkolnego_2019-2020

źródło:

https://dokumenty.men.gov.pl/List_MDP_zakonczenie_roku_szkolnego_2019-2020.pdfDzień Taty w klasie 4

23 06 2020

nasz filmik dla TatusiówXXVI Szkolny Tydzień z Kulturą

21 06 2020

Rok szkolny 2019/2020 zapamiętamy na długo. Dlaczego? Bo był bardzo nietypowy. Bo postawił nasze życie zupełnie „do góry nogami.” Bo pokazał nam, że ważne są inne rzeczy, niż nam się wydawało. Bo zobligował nas do zmiany  stylu pracy i nauki. Bo pozwolił nam dostrzec odmienne oblicza ludzi, z którymi do tej pory pracowaliśmy, przebywaliśmy. Bo … moglibyśmy tak wymieniać tysiące zdarzeń, emocji i zmian, które nastąpiły w okresie zdalnego nauczania. Jedna z nich dotyczyła organizacji imprez szkolnych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi „XXVI Szkolnego Tygodnia z Kulturą.” Bo KULTURA może trwać nieprzerwanie, w każdym momencie życia, w każdej sytuacji wykazujmy się wrażliwością, empatią i zrozumieniem drugiego człowieka. Pandemia już dość napsuła. Bądźmy piewcami hasła wymyślonego przez Antoniego Słonimskiego:

” Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie.”

Miłego oglądania – link do prezentacji:

XXVI Szkolny Tydzień z Kulturą

Zespół nauczycieli: W.M., M.M., L. O.Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN

4 06 2020

Warszawa, 4 czerwca 2020 r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.
– rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Przywracamy funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych

Domy wczasów dziecięcych, które w związku z decyzjami o zniesieniu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych oraz burs, a także w związku z decyzjami o uruchomieniu wypoczynku letniego, mogą po okresie przerwy również rozpocząć swoją działalność.

Znosimy ograniczenie działalności przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Z uwagi, że działalność podmiotów leczniczych i jednostek pomocy społecznej jest wznawiana niezbędne jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży przebywającym w tych placówkach realizacji odpowiednio wychowania przedszkolnego i nauki.

Znosimy ograniczenie funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Działalność tych ośrodków związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które zostały uruchomione 18 maja br. Rodzice dzieci i młodzieży objętych tymi zajęciami zwracali się do nas z prośbą, aby umożliwić opiekę nad wychowankami również w tych placówkach.

W rozporządzeniu ujęto także możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji, tj. analogicznie jak dotychczas w przypadku internatów zorganizowanych w szkołach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących przywrócenia funkcjonowania domów wczasów dziecięcych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, które wejdą w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

ROZPORZĄDZENIEHARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas 1 – 8

4 06 2020