Informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego

3 04 2020

Uprzejmie informuję, iż w czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Nowym Kramsku z Oddziałem Przedszkolnym w Starym Kramsku, do którego doszło na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań́ w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530), opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci nie będą pobierane.

Mając na uwadze powyższe proszę, by nie uiszczać ww. opłaty do odwołania. Ewentualne nadpłaty zostaną Państwu zwrócone lub przyjęte na poczet dalszego korzystania z wychowania przedszkolnego, gdy ograniczenie funkcjonowania przedszkola zostanie zniesione, o czym zostaniecie Państwo poinformowani stosownym pismem.

Z poważaniem,

P. Cichy, dyrektor ZENKKoronawirus i jego wpływ na psychikę dziecka

25 03 2020

Drodzy Rodzice.

Od pewnego czasu doświadczamy emocji, których nigdy wcześniej nie odczuwaliśmy. Warto zastanowić się jak możemy uchronić dzieci przed negatywnym wpływem koronawirusa na ich psychikę. Dotychczasowy świat Waszych dzieci, ale także i nasz, nagle i gwałtownie bardzo zmienił się. Musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości. Dla dzieci jest to jakaś utrata poczucia bezpieczeństwa.

Reakcje dzieci w dużym stopniu zależą od naszych reakcji. Rodzice, którzy reagują ze spokojem, są wsparciem dla dzieci. Nie wszystkie dzieci reagują na stres
w ten sam sposób. U najmłodszych można obserwować zwiększoną płaczliwość lub rozdrażnienie, a nawet powrót zachowań, z których dziecko wyrosło, jak moczenie nocne.

Wśród innych objawów nadmiernej reakcji stresowej na zaistniałą sytuację eksperci wymieniają: smutek, nasilone zamartwianie się, niezdrowe zachowania dotyczące snu czy jedzenia, a u nastolatków również nadmierną drażliwość, tzw. złe zachowanie, problemy z koncentracją uwagi, unikanie obowiązków szkolnych, jak również aktywności, które w przeszłości sprawiały dziecku radość, bóle głowy i ciała bez konkretnej przyczyny.[1]

Rodzice mogą pomóc dzieciom w łagodzeniu stresu związanego
z pandemią koronawirusa poprzez rozmowę, rzeczowe i przystępne przedstawienie faktów. Ważne jest też, by dać dzieciom i nastolatkom poczucie bezpieczeństwa, pozwolić na wyrażenie emocji takich, jak zdenerwowanie, złość, a także podzielić się z nimi własnymi sposobami na rozładowanie stresu.

Warto przedyskutować z dziećmi fakt, że znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji. Mówmy otwarcie, że uczucia jakie towarzyszą dzieciom są właściwe – bo dzieci mają prawo odczuwać lęk i niepokój. Ważne, aby miały możliwość Wam Rodzicom o tym  powiedzieć. Jest to pierwszy krok do oswojenia się z nową sytuacją. Nie zakłamujmy rzeczywistości, że nic się nie dzieje, ale też nie demonizujmy całej sytuacji. Wsparcie
i akceptacja w relacjach to klucz nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale i na co dzień.

Pedagog szkolna,
Elżbieta Wołek


[1]https://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/koronawirus-covid-19/news-koronawirus-jak-radzic-sobie-ze-stresem-w-czasie-pandemii,nId,4388471Poradnik dla Rodziców

24 03 2020

Właściwa organizacja nauki w domu.

Proponujemy:

 1. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie dziecko będzie mogło rozłożyć książki, zeszyty i przybory.
 2. Zaplanować razem z dzieckiem plan dnia; dziecko może nie być w stanie samo poradzić sobie z organizacją czasu nauki (plan dobrze jest oprzeć na planie lekcji z danego dnia; warto sporządzić plan dnia z określaniem czasu pracy nad językiem polskim, matematyką, itp.)
 3. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać innych poleceń, itp.
 4. Robić 5–10 minutowe przerwy po każdym przedmiocie; w tym czasie przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń gimnastycznych.
 5. Przestrzegać zaleceń dotyczących przebywania dziecka przed monitorem ekranowym (w wieku 6–12 lat czas, jaki dziecko spędza przed ekranem, nie powinien przekraczać 1–2 godzin dziennie, a powyżej 13 roku:  2–3 godziny).
 6. Motywować dziecko do samodoskonalenia, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadań – o pomoc Uczeń może zwrócić się do nauczyciela danego przedmiotu. Rodzic wspiera – nie uczy.
 7. Wytworzyć w domu życzliwą atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

Motywowanie dziecka do systematycznej nauki.

Proponujemy:

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i wskazywać na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.
 2. Wskazywać, że systematyczność przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
 3. Doceniać pracę i samodzielność dziecka.
 4. Dostrzegać osiągnięcia.
 5. Stosować pozytywne wzmocnienia w formie komunikatów typu: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z języka polskiego”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania zadania matemmatycznego”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”.
 6. Unikać zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobry z matematyki” czy  „Masz zdolności plastyczne”, a w szczególności typu: „Znów nie umiesz tego zrobić”.
 7. Polecać stosowanie różnych technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń, rysunków, budowanie skojarzeń, robienie wykresów, map myśli.
 8. Rozmawiać z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i zminimalizować ich niepokój.

Bezpieczeństwo w sieci.

Proponujemy:

 1. Tłumaczyć dziecku, że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 3. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić, aby nie podawało w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
 4. Czuwać nad tym, aby dziecko:
 • korzystało z oprogramowania antywirusowego,
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.


Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!

7 10 2019

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie.

Poniżej przekazuję treść wiadomości zamieszczonej na stronie internetowej MEN:

„Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

W informacji MEN i GIS zachęcamy rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej”

Materiały dla Rodziców

MEN_i_GIS_Informacja_dla_rodziców_zagrożenia_dotyczące_e-papierosów

Z poważaniem,

P. Cichy, dyrektor ZE w Nowym Kramsku