Kwietna Łąka

12 05 2021

Nasz szkolny zakątek nazwany Kwietną Łąką, to miejsce, gdzie pielęgnujemy bioróżnorodność. W ramah projektu odświeżono i zagospodarowano kącik zieleni, znajdujący się między ścianami budynku szkoły. Uczyniono to  zgodnie z nowoczesnymi przesłankami ekologicznymi, polegającymi na akcji nie koszenia trawników, by tworzyć naturalne środowiska życia dla owadów i ptaków, w tym życie pszczół oraz zagospodarowywania deszczówki. Dzięki nakladowi pracy dzieci i rodziców pod wodzą p. Moniki Brzóski i przy wsparciu p. Wioletty Malinowskiej, kącik nabrał realnego kształtu. Są dwa oczka wodne – poidełka dla owadów, jest domek – hotelik dla owadów pożytecznych, wysiano trawę i kwiaty, pojawiły się ławeczki. Pierwsi lokatorzy hoteliku już zameldowali swoją obecność. Niedługo w ramach instniejącego już w szkole monitoringu lęgu ptaków zostanie dołączone stanowisko, pozwalające obserwować życie owadów. Obserwacje będą też prowadzone na żwo. W naszej małej enklawie naturalnego środowiska jest miejsce, by odpoczać. Projekt pn. Kwietna Łaka zrealizowano dzięki wsparciu firmy IKEA, nauczycieli, pracowników szkoły, rodzicówi i uczniów.                                                wima

Obejrzyj: Pierwsi lokatorzy hoteliku, Kwietną ŁąkaRozpoczęcie roku szkolnego

31 08 2020

Drodzy Uczniowie.

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie.

Przedstawiam organizację rozpoczęcie roku szkolnego wraz z harmonogramem:

Rozpoczęcie roku szkolnego ZENK

Patrycja Cichy, dyrektor ZENKList MEN i LKO z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

31 08 2020

List MENRegulaminów dowozów i odwozów uczniów w Gminie Babimost

30 08 2020

Regulamin dowozu i odwozu uczniówWracamy do szkoły :)

30 08 2020

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice!

Po kilku miesiącach kształcenia na odległość wracamy do nauki w trybie stacjonarnym w szkole. 1 września my, nauczyciele, będziemy na Was czekać – brakowało nam bezpośredniego kontaktu z naszymi Uczniami i z Wami, Szanowni Rodzice.

Szczegółowe informacje o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego pojawią się jutro w godzinach dopołudniowych w dzienniku elektronicznym (organizacja – pliki) i na stronie internetowej.

Z dużym zaangażowaniem i bardzo skrupulatnie pracujemy nad tym, aby nauka w systemie stacjonarnym w dobie pandemii była bezpieczna dla wszystkich podmiotów naszej nowokramskiej szkoły – Dla Was, Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice, jak i dla nas, pracowników szkoły.

Bardzo proszę systematycznie śledzić stronę internetową szkoły oraz ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, gdyż będziemy tam zamieszczać  wytyczne i informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz obowiązującymi procedurami.

Najważniejsze z nich to:

1. Rodzic/ prawny opiekun bezzwłocznie podaje wychowawcy najszybszą formę kontaktu – poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

2. Do budynku szkoły można wchodzić tylko wejściem głównym.

3. Do przedszkola i szkoły może uczęszczać tylko zdrowe dziecko/ uczeń – bez objawów chorobowych typu: kaszel, katar, podwyższona temperatura, wysypka, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu bezzwłocznego odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

5. Dziecko/ uczeń i Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku zdezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do placówki.

6. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci/ uczniów z domu zabawek i innych przedmiotów, za wyjątkiem podręczników i przyborów szkolnych.

7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców/ prawnych opiekunów i osób trzecich, poza:

  • holem przy sali gimnastycznej (do wyznaczanego miejscu) – w przypadku szkoły podstawowej,
  • szatnią – w przypadku przedszkola.
WYJĄTEK: 1 września – w tym dniu Rodzice/ opiekunowie uczniów klasy 1 będą mogli wejść do sali (1 rodzic i 1 dziecko).
8. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk (przed wejściem i wyjściem do/ ze szkoły).

9. W szkole  obowiązuje noszenie  maseczek/ przyłbic w przestrzeniach wspólnych (podczas lekcji i podczas pobytu na dworze uczeń ściąga maseczkę). Pracownicy szkoły mają założone przyłbice przez cały czas kontaktu z uczniem i rodzicem.

10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

11.Każda klasa i grupa jest przypisana na stałe do danej klasy (wyjątek: wychowanie fizyczne, chemia i informatyka).

12. Uczniowie szkoły podstawowej nie korzystają z szatni, a ewentualne okrycia wierzchnie pozostawiają w przypisanej im klasie lub chowają do plecaka – do odwołania.

13. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać od nauczyciela poprzez kontakt mailowy (wykaz pojawi się w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym) lub poprzez wiadomość wysłana w dzienniku elektronicznym. Bezpośrednie spotkania możliwe tylko w szczególnych sytuacjach – po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z danym nauczyciele i uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

ODBIÓR DZIECKA ZE SZKOŁY. POWRÓT UCZNIA DO DOMU.

1. Rodzic odbierający dziecko ma osłonięte usta i nos. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru dezynfekuje ręce.

2. Rodzic zgłasza pracownikowi odbiór dziecka i czeka na jego przyprowadzenie. Zachowuje dystans społeczny co najmniej 1,5 m.

3. Pracownik przyprowadza dziecko do rodzica.Dziecko przed opuszczeniem świetlicy/ sali zakłada maseczkę. Przed wyjściem ze szkoły dziecko i rodzic dezynfekują ręce.

4. Uczniowie, którzy samodzielnie wracają do domu po zakończonych lekcjach udają się do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Przed wyjściem dezynfekują ręce.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie AKTUALNOŚCI GIS

Bezpieczny powrót do szkoły – MEN

spot TVP Bezpieczna szkoła

Patrycja Cichy, dyrektor ZENKAplikacja ProteGO Safe

24 08 2020

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Szczegóły:

ProteGO Safe#DobreWakacje – akcja MEN

21 07 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna akcję #DobreWakacje. Każdego dnia do końca wakacji będzie zamieszczać na swoich kanałach internetowych informacje o wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych oraz ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu.

Dobre_wakacjeList Ministra Edukacji Narodowej

24 06 2020

- z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020


List_MDP_zakonczenie_roku_szkolnego_2019-2020

źródło:

https://dokumenty.men.gov.pl/List_MDP_zakonczenie_roku_szkolnego_2019-2020.pdfKształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN

4 06 2020

Warszawa, 4 czerwca 2020 r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.
– rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Przywracamy funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych

Domy wczasów dziecięcych, które w związku z decyzjami o zniesieniu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych oraz burs, a także w związku z decyzjami o uruchomieniu wypoczynku letniego, mogą po okresie przerwy również rozpocząć swoją działalność.

Znosimy ograniczenie działalności przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Z uwagi, że działalność podmiotów leczniczych i jednostek pomocy społecznej jest wznawiana niezbędne jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży przebywającym w tych placówkach realizacji odpowiednio wychowania przedszkolnego i nauki.

Znosimy ograniczenie funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Działalność tych ośrodków związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które zostały uruchomione 18 maja br. Rodzice dzieci i młodzieży objętych tymi zajęciami zwracali się do nas z prośbą, aby umożliwić opiekę nad wychowankami również w tych placówkach.

W rozporządzeniu ujęto także możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji, tj. analogicznie jak dotychczas w przypadku internatów zorganizowanych w szkołach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących przywrócenia funkcjonowania domów wczasów dziecięcych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, które wejdą w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

ROZPORZĄDZENIEHARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas 1 – 8

4 06 2020