Wieczornica Międzypokoleniowa i Koncert piosenki patriotycznej

10 11 2018

W dniu 9 listopada po południu spotkaliśmy się w sali wiejskiej, gdzie zaprezentowany został program artystyczny pt. „Droga Nowego Kramska do Niepodległości”. W Wieczornicy uczestniczyli Włodarze Gminy, Sołectw, mieszkańcy Nowego Kramska, Kolesina i Starego Kramska, uczniowie i nauczyciele ZE w Nowym Kramsku oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek Hymnu polskiego.

Podczas uroczystości została  przedstawiona krótka historia Nowego Kramska. Zaprezentowano także fragmenty książek, w których ich autorzy wspominali swój pobyt w Nowym Kramsku jeszcze przed odzyskaniem niepodległości w 1945 roku. Martyna Kostera odczytała swoje refleksje dotyczące patriotyzmu i miłość do ojczyzny. Wszystko zostało wzbogacone wierszem, tańcem, piosenką i pieśnią patriotyczną. W programie wystąpiły dzieci z przedszkola przygotowane przez Panie: Renatę Adamczak i Ludmiłę Popiołek, Wiolinki, których opiekunem artystycznym jest Pani Wioletta Malinowska oraz uczniowie z klasy szóstej i ósmej.

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę „Droga Nowego Kramska do Niepodległości”, na której zaprezentowano historyczne dokumenty i zdjęcia oraz prace plastyczne przygotowane przez przedszkolaków, uczniów i nauczycieli naszego Zespołu Edukacyjnego.

Miłym akcentem tego wieczoru była wizyta Pani dr hab. Izabeli Rudzkiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zaprezentowała swój obraz o Nowym Kramsku, a będący częścią projektu „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historycznym”.

Ten uroczysty dzień zakończył trwający w naszym Zespole Edukacyjnym projekt pt. „ Marsz ku Niepodległej”, którego autorem i koordynatorem była pani Lilla Omieczyńska.

Serdecznie dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za wspaniałe ciasta, a Mamom naszych uczniów za przygotowanie stołów i sali na tę podniosłą Wieczornicę.

L.O./ foto MM


Opcje

Info