Zagubiona piłka

2 12 2019

Jeden z uczniów podczas zabawy na boisku szkolnym zgubił piłkę.

Znalazcę prosimy o przyniesienie piłki do sekretariatu Szkoły. Dziękujemy.


Opcje

Info