TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

30 01 2020

Poniżej Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie informacji o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz załącznik z terminarzem w ww. sprawie.

zarządzenie nr 2.2020

zał. do zarządzenia 2.2020


Opcje

Info