Funkcjonowanie przedszkoli publicznych na terenie Gminy Babimost od 6 maja 2020 r.

6 05 2020

W związku z dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także mając na względzie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, organ prowadzący podjął decyzję o nieotwieraniu publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Babimost, do odwołania.

(źródło: 1302-funkcjonowanie-przedszkoli-publicznych-na-terenie-gminy-babimost-od-6-maja-2020-r)


Opcje

Info