HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

21 05 2020

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Szczegóły: harmonogram rekrutacji

źródło: www.gov.pl


Opcje

Info