Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie ósmej klasy

27 06 2020

W piątek, 26 czerwca 2020r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klasy ósmej. Jednocześnie było to ostatnie spotkanie ósmoklasitów w gronie klasy z podstawówki, wszyscy bowiem otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Dzień był bardzo pogodny, jednak wyczuwało się nikłą atmosferę inności. Szkoła – czysta, wydezynfekowana, wydawało się, że opustoszała. Jednak na uczniów czekali już pracowanicy szkoły i nauczyciele. Przy wejściu czuwała p. Danusia, a na boisku p. Dyrektor, Wychowawca i p. Sekretarz Szkoły. Ucznowie przybywali nieśpiesznie. Każdy w maseczce. Potulnie ustawili się w dwuszeregu, zachowując dystans społeczny. Pozostali w maseczkach podczas całej uroczystości. Najpierw p. Dyrektor ustaliła porządek spotkania, przypominając o obostrzeniach sanitarnych. Następnie Wychowawca skierował kilka słów do uczniów. W swoim wystąpieniu podziękował dzieciom za współpracę, za spędzony czas nie tyko na nauce, ale i na realizacji wielu ciekawych projetków, wycieczek. Zachęcił ósmoklasistów, aby podziękowali Rodzicom za trwanie przy nich przez wszystkie lata, kiedy byli uczniami szkoły podstawowej. Wyraził swoje uznanie dla pracy, jaką włożyli w osobisty rozwój i życzył, by nowa drogą, którą rozpoczynają, był tą, którą będą kroczyć śmiało, realizując własne marzenia.

Następnie głos zabarała p. Dyrektor Szkoły, która odczytała list gratulacyjny Burmistrza Babimostu skierowany do uczniów z najwyższą średnią ocen. W kolejnych słowach wyraziła uznanie za pracę uczniów w społeczności szkolnej. W ciepłych słowach życzyła powodzenia w nowych miesjcach nauki. Swoje podziękowania skierowała poprzez Uczniów także do Rodziców, którzy ze względów sanitarnych, nie mogli być obecni na uroczystości. Podkreśliła bardzo duże zaangażowanie Rodziców w realizację zadań edukacyjnych szkoły.

W następnej kolejności Wychowawca wręczył uczniom pakiety zawierające świadectwa, nagrody i wszelkie listy gratulacyjne dla uczniów i rodziców. Była to chwila krótkiej wymiany myśli, słów i spojrzeń oczu.

Podziękowania p. Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły w imieniu Uczniów odczytała Agata:

„Osiem lat temu po raz pierwszy przekroczyliśmy próg tej szkoły jako przestraszeni uczniowie. Dziś już inni, odważniejsi z bagażem doświadczeń i wiedzy żegnamy się z tą szkołą, zachowując wspomnienia w sercu.

W tym szczególnym dniu pragniemy serdecznie podziękować Całemu Gronu Pedagogicznemu za poświęcony nam czas i trud włożony w nasza edukację. Wierzymy, że ten wysiłek uczyni nas ludźmi mądrzejszymi i szlachetniejszymi.

Dziękujemy za ogromną troskę i wsparcie w trudnych chwilach oraz za  wiarę w nasze możliwości. Dziękujemy za wskazywanie nam właściwej drogi w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi. Dziękujemy pracownikom szkoły za tworzenie domowej atmosfery.

W uznaniu za Waszą ciężką pracę, życzymy dużo zdrowia i wytrwałości oraz sukcesów zawodowych.”

Wychowankowie podziękowali także Wychowawcy.  Na pamiątkę pozostawili w szkole tablo, które wręczył Pani Dyrektor przewodniczący klasy. Rodzice wraz z uczniami zapoczątkowali nową tradycję szkoły – dzielenie się dobrem. Przekazali bowiem składkę na pomoc małej  dziewczynce z Kamerunu – podopiecznej szkolnej społeczności, którą, jako wspólnota szkolna, wspieramy w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. Od kilku lat wspomagamy edukację Zieng Ateba Murielle. Ten piękny gest pokazuje, że ważna jest solidarność z innymi ludźmi, a wrażliwość  jest wielkim orężem współczesnego świata. Dziękujemy!

W zaskakującej ciszy, już nie uczniowie, a absolwenci, opuścili progi szkoły – Ich szkoły, w historii której swoje imiona i nazwiska zapisali już na zawsze.

Zakończenie roku w tak szczególnych okolicznościach jeszcze bardziej podkreśliło nostalgię ostatniego spotkania. Pamiętajmy jednak, że dla naszych byłych Uczniów – to początek nowej drogi. Wszystkiego dobrego!

List Dyrektora ZENK

List Wychowawcy do Uczniów, 2020

Tablo – Absolwenci SP Nowe Kramsko 2020

FOTOGALERIA – ZAKOŃCZENIE KLASY ÓSMEJ/ SZKOŁY

wima/mirmal


Opcje

Info