INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BOISKA

5 07 2021

Mieszkańcy Nowego Kramska, Kolesina i Starego Kramska mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego w czasie przerwy wakacyjnej.

Każdy korzystający musi dbać o porządek. Pracownicy szkoły każdego dnia sprzątają z tafli boiska i przyległego terenu butelki, papierki i inne śmieci. Ponadto stale są przenoszone ławki przez osoby korzystające z boiska.

W sytuacji dalszego zaśmiecania terenu szkoły przez korzystających oraz przenoszenia przedmiotów będących na wyposażeniu – teren szkoły zostanie zamknięty dla osób postronnych.

Z poważaniem,

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku


Opcje

Info