Sprzątanie Świata 2017

16 09 2017

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły z dużym zaangażowaniem włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Każda klasa pod opieką wychowawcy  wyzbierała śmieci w rejonie wyznaczonym przez Szkolne Koło LOP. Uczniowie zaopatrzeni w rękawiczki i worki chętnie włączyli się do akcji, traktując swój udział jak ważną misję. Po powrocie dzieci rozmawiały o możliwości ponownego wykorzystania śmieci w myśl hasła „Nie ma śmieci – są surowce”. Chętni wykonali rysunki na ten temat.

Akcja zakończyła się powodzeniem. Wyzbierane śmieci trafiły do kosza. Mamy nadzieję, że świat będzie coraz mniej zaśmiecony, dzięki ludziom, którym zależy na jego przetrwaniu. Należą do nich nasi uczniowie.

wima


Opcje

Info