PASOWANIE NA UCZNIA

9 10 2017

6 października, w piątek w naszej szkole przyjęto pierwszaków do grona uczniów. Zanim jednak nastąpił ten moment drugoklasiści powitali zebranych rodziców, nauczycieli i uczniów klas I-III piosenką i wierszem. Następnie trzecioklasiści w programie artystycznym przedstawili pierwszakom co to znaczy być ,,uczniem”, jakie czekają na ich zadania i obowiązki. Pierwszacy  zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz umiejętność czytania i liczenia. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów szkoły dokonała pani Dyrektor Patrycja Martyna Cichy. Dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy, prezenty od uczniów kl. III oraz książeczki SKO z wkładem na zachętę oszczędzania od Banku Spółdzielczego w Siedlcu. Żeby pamiętały o swoim bezpieczeństwie  w ramach akcji Bezpieczny Uczeń (akcja szkoły i zielonogórskiego WORD) otrzymały kamizelki odblaskowe. Miłym zakończeniem było wspólne spotkanie gości, rodziców i dzieci przy słodkim poczęstunku.

maja


Opcje

Info