Wiolinki na Spotkaniu Opłatkowym

7 01 2018

W czwartek, 4 stycznia 2018 r. przedstawicielki Wiolinek – Agata Zamolska i Wiktoria Fiłka wzięły udział w Spotkaniu Opłatkowym Grup Parafialnych. Podczas Mszy św. niosły dary ofiarne. Dziewczęta ubrane były w ludowe stroje panieńskie z terenu Babimojszczyzny. Akcent kultury ludowej w postaci stroju przypomina wszystkim, jak bardzo ważna dla utrzymania polskości podczas zaborów na naszych terenach była kultura ludowa. W dalszej części spotkania dziewczęta uczestniczyły w agapie, gdzie kolędowały wraz z zebranymi gośćmi, wśród których byli Misjonarze Oblaci z Prokury Misyjnej w Poznaniu wraz z siostrą zakonną.

wima


Opcje

Info