Zajęcia w „Zielonej szkole”

20 04 2018

W piątek, 20 kwietnia 2018r. klasy IV – VI wraz z wychowawcami udały się do Leśniczówki w Klępsku, gdzie wzięły udział w warsztatach nt. pszczół. Spotkanie edukacyjne przygotowali pracownicy Nadleśnictwa Sulechów. Uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie „Kto na  Ziemi był pierwszy – pszczoły, czy ludzie?”

Zajęcia rozpoczęły się prelekcją przedstawiciela Nadleśnictwa z Sulechowa, który opowiedział dzieciom o specyfice pracy leśnika. Następnie uczestnicy wyjazdu wysłuchali wykładu pana pszczelarza, który opowiedział o życiu pszczół, pokazał akcesoria potrzebne do pracy, rozdał dzieciom malutkie słoiczki z miodem lipowym. Można było także obejrzeć pracę pszczół, ponieważ znajdowały się one za specjalną szybą. W dalszej kolejności dzieci pokonały ścieżkę dydaktyczną, na której znajdowały się tablice edukacyjne zawierające informacje o faunie i florze lasu. Smakowitym zakończeniem zajęć były smażone kiełbaski. Każde z dzieci otrzymało pamiątkową maskotkę ze spotkania. Nie ustalono kto był pierwszy, pszczoły, czy ludzie. Wywnioskowano jednak, że bez pszczół nie ma życia. Koordynatorem wycieczki był p. M. Malinowski.

wima/foto L.O.


Opcje

Info