Rekrutacja

W związku z nowymi zasadami rekrutacji do szkół publicznych prosimy rodziców kandydatów do przedszkola o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami. Druki zgłoszenia oraz wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły.