KADRA

Obecnie w Zespole Edukacyjnym pracuje 19 nauczycieli zatrudnionych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, w tym: 3 nauczycieli stażystów, 1 nauczyciel kontraktowy, 7 mianowanych i 8 dyplomowanych. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w sferze zadań organizacyjnych. Ponadto:

  • wspomaga rozwój dziecka uwzględniając jego indywidualną sytuację,
  • realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci i środowiska,
  • stwarza sytuacje zachęcające ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • współpracuje ze sobą w zakresie planowania i realizowania procesów edukacyjnych,
  • promuje wartość edukacji,
  • wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców (opiekunów prawnych),
  • wykorzystuje zasoby placówki i środowiska lokalnego celem wzajemnego rozwoju.
Wykaz pracowników pedagogicznych:

Patrycja Martyna Cichy – dyrektor Zespołu Edukacyjnego, geografia, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe

Maria Janusz – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Wioletta Maria Malinowska – edukacja wczesnoszkolna

Renata Teresa Adamczak – muzyka, edukacja wczesnoszkolna

Lilla Omieczyńska – historia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Ewa Alwinger – matematyka, fizyka

Mirosław Aleksander Malinowski – przyroda, technika/ zajęcia techniczne, informatyka/ zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne

Joanna Weraksa – język niemiecki

Elżbieta Maria Wołek – logopeda, pedagog

Ludmiła Popiołek – wychowawstwo grupy „O” w Przedszkolu Publicznym w N. Kramsku, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Agnieszka Małgorzata Raczkowiak – wychowawstwo grupy „M” w Przedszkolu Publicznym w N.Kramsku

Elżbieta Urbanowicz – wychowawstwo  w Oddziale Przedszkolnym w Starym Kramsku

Irena Agnieszka Niewiadomska – religia, bibliotekarz

Renata Gronkowska – język polski

Marian Eugeniusz Mielniczak – chemia

Barbara Aleksandra Kubaś - biologia

Patrycja Marta Stajkowska – język angielski

Aneta Wojtkowiak – psycholog

Anita Irena Bock – plastyka

Wykaz pracowników administracji i obsługi:

Celina Andrzejewska – sekretarz szkoły

Helena Bieszczak – pracownik obsługi

Danuta Dąbrowska – pracownik obsługi

Elżbieta Lange – pracownik obsługi

Marian Janiak – konserwator