KADRA

Obecnie w Zespole Edukacyjnym pracuje 19 nauczycieli zatrudnionych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w sferze zadań organizacyjnych. Ponadto:

  • wspomaga rozwój dziecka uwzględniając jego indywidualną sytuację,
  • realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci i środowiska,
  • stwarza sytuacje zachęcające ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • współpracuje ze sobą w zakresie planowania i realizowania procesów edukacyjnych,
  • promuje wartość edukacji,
  • wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców (opiekunów prawnych),
  • wykorzystuje zasoby placówki i środowiska lokalnego celem wzajemnego rozwoju.
Wykaz pracowników pedagogicznych:

Patrycja Martyna Cichy – dyrektor Zespołu Edukacyjnego, zajęcia rewalidacyjne, język polski

Maria Janusz – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie

Wioletta Maria Malinowska – edukacja wczesnoszkolna, język polski

Renata Teresa Adamczak – wychowawca w Przedszkolu Publicznym w N. Kramsku

Lilla Omieczyńska – historia/ historia i społeczeństwo, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Ewa Alwinger – matematyka, fizyka

Monika Brzóska – edukacja wczesnoszkolna, geografia

Mirosław Aleksander Malinowski – przyroda, biologia, technika/ zajęcia techniczne, informatyka/ zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne

Kamila Bogumiła Komar – język niemiecki

Elżbieta Maria Wołek – logopeda, pedagog, doradca zawodowy, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Ludmiła Popiołek – wychowawca w Przedszkolu Publicznym w N. Kramsku

Grażyna Piechotta – wychowawca w Przedszkolu Publicznym w St. Kramsku

Irena Agnieszka Niewiadomska – religia, bibliotekarz

Renata Gronkowska – język polski, zajęcia świetlicowe

Marian Eugeniusz Mielniczak – chemia

Patrycja Marta Stajkowska – język angielski

Dariusz Drosik – plastyka

Joanna Pempera – nauczyciel wspomagający, zajęcia świetlicowe

Karolina Leokadia Kocik – muzyka

Wykaz pracowników administracji i obsługi:

Celina Andrzejewska – sekretarz szkoły

Anna Błoch – podinspektor ds. płac

Magdalena Wołek – księgowa

Helena Bieszczak – pracownik obsługi

Danuta Dąbrowska – pracownik obsługi

Elżbieta Lange – pracownik obsługi

Marian Janiak – pracownik obsługi