KADRA

Obecnie w Zespole Edukacyjnym pracuje 22 nauczycieli zatrudnionych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w sferze zadań organizacyjnych. Ponadto:

  • wspomaga rozwój dziecka uwzględniając jego indywidualną sytuację,
  • realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci i środowiska,
  • stwarza sytuacje zachęcające ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • współpracuje ze sobą w zakresie planowania i realizowania procesów edukacyjnych,
  • promuje wartość edukacji,
  • wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców (opiekunów prawnych),
  • wykorzystuje zasoby placówki i środowiska lokalnego celem wzajemnego rozwoju.
Wykaz pracowników pedagogicznych:

Patrycja Pempera – Cichy (PC) – dyrektor Zespołu Edukacyjnego, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, język polski

Maria Janusz (MJ) – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowanie do życia w rodzinie

Wioletta Maria Malinowska (WM) – edukacja wczesnoszkolna, język polski

Renata Teresa Adamczak (RA) – edukacja przedszkolna

Lilla Omieczyńska (LO) – historia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Ewa Alwinger (EA) – fizyka

Monika Brzóska (MB) – edukacja wczesnoszkolna, geografia, przyroda

Kamila Bogumiła Komar (KK) – język niemiecki

Elżbieta Maria Wołek (EW) – logopeda, pedagog, doradca zawodowy, zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia rewalidacyjne

Ludmiła Popiołek (LP) – edukacja przedszkolna

Grażyna Piechotta (GP) – edukacja przedszkolna

Aleksandra Zakrzewska (AZ) – edukacja przedszkolna

Irena Agnieszka Niewiadomska (IN) - religia, edukacja dla bezpieczeństwa, bibliotekarz

Renata Gronkowska (RG) – język polski, historia, zajęcia świetlicowe

Marian Eugeniusz Mielniczak (MaM) - chemia

Patrycja Marta Stajkowska (PS) - język angielski

Joanna Pempera (JP) - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno – społeczne

Katarzyna Elżbieta Szymańska (KS) – matematyka

Ewa Lichuta (EL) - biologia

Michał Brzóska (MiB) – informatyka

Przemysław Broc (PB) – plastyka, muzyka, technika, zajęcia świetlicowe

Wykaz pracowników administracji i obsługi:

Celina Andrzejewska – sekretarz szkoły

Magdalena Wołek – księgowa

Anna Błoch – podinspektor ds. płac

Dagmara Scheer – podinspektor ds. płac (w zastępstwie)

Danuta Dąbrowska – pracownik obsługi

Marian Janiak – pracownik obsługi

Joanna Bieszczak - pracownik obsługi

Anna Wichłacz – pracownik obsługi