Interaktywna tablica

W roku szkolnym2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Jego celem było wyposażenie szkół w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Celem udziału jest realizacja zadań współczesnej szkoły takich jak:

  • Rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej,
  • Przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym,
  • Wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu,
  • Dążenie do unowocześniania szkoły na miarę XXI wieku.

Dzięki TIK możemy pełniej i efektywniej realizować misję szkoły nowoczesnej. TIK daje możliwość lepszych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju i nauki.

Zapewnia wychowanie ucznia aktywnego i ciekawego świata. Daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych, ciekawych i atrakcyjnych zajęciach.

Dzięki TIK lepiej przygotowujemy uczniów do nauki na wyższych etapach kształcenia i do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie pełnym nowych i ciągle zmieniających się technologii informacyjnych.

Zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych mają wpływ na:

  • lepszą koncentrację oraz współpracę między uczniami,
  • zwiększenie zaangażowanie na lekcji,
  • większe skupienie na trudniejszych zadaniach dzięki możliwości podkreślania treści różnymi kolorami,
  • łatwiejszą i szybszą wymianę materiałów i informacji między nauczycielami,
  • efektywniejszą organizację zajęć podsumowujących poznane wiadomości.

Zajęcia z robotem Dash