FUNKCJONALNOŚCI W LIBRUS SYNERGIA

Rodzice i uczniowie

Opisane poniżej informacje dotyczą funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu na stronie WWW bezpośrednio do systemu Synergia.

Aplikacja mobilna Librus umożliwia dostęp do większości możliwości systemu Synergia, ale nie do wszystkich.

1. Lekcje (organizacja – zaplanowane lekcje)

Tutaj rodzic oraz uczeń zobaczy materiały przekazane przez nauczycieli za pomocą Planera*. Istnieje możliwość wyboru konkretnego zakresu dat czy przedmiotu (dostępne od aktualizacji planowanej na 16 marca 2020 r.)

2. Zadania domowe*

W tym miejscu nauczyciele mogą zamieszczać materiały do samodzielnej nauki dla uczniów. Warto pamiętać, że dostęp do nich ma zarówno rodzic, jak i uczeń. Jeśli jednak nauczyciel poprosi o odesłanie jakiegoś pliku (np. jako rozwiązanie zadania), to może to zrobić jedynie uczeń, logując się na swoje konto ucznia bezpośrednio do systemu Synergia przez WWW (nie przez aplikację mobilną Librus).

3. Wiadomości

  • Tutaj przekazywane będą najważniejsze informacje od nauczycieli i dyrekcji szkoły.
  • Nauczyciele za pomocą tego modułu mogą wysyłać materiały multimedialne do realizacji zajęć
  • Uczeń oraz rodzic mogą stale komunikować się z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba albo jakaś kwestia wymaga doprecyzowania.

4. Ogłoszenia

  • Najważniejsze ogłoszenia od dyrekcji.
  • Ogłoszenia od nauczycieli.

5. Pliki szkoły

Materiały zamieszczane przez dyrekcję np.

  • procedury,
  • materiały z ministerstwa,
  • niniejsza instrukcja.

6. Terminarz

Tutaj zgodnie z procedurami szkolnymi mogą być również zamieszczane  przez nauczycieli informacje dotyczące materiałów do samodzielnej nauki.

7. Login i hasło ucznia do systemu Synergia Jeśli uczeń zapomniał swojego hasła do systemu Synergia, istnieją dwa sposoby jego odzyskania.

  • Skorzystanie z funkcji Przypomnij hasło, która dostępna jest w widoku formularza logowania do systemu Synergia. Warunkiem jest to, że uczeń uzupełnił wcześniej swój adres mailowy w ustawieniach konta.
  • Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Aplikacja mobilna Librus
Przypominamy, że rodzice i uczniowie mają dostęp do wybranych, najważniejszych informacji z systemu Synergia za pomocą aplikacji mobilnej Librus. Aplikacja mobilna obsługuje zdecydowaną większość, jednak nie wszystkie funkcje dostępne w systemie Synergia. W wersji Mobilne dodatki aplikacja obsługuje natychmiastowe powiadomienia na telefon.

Aplikacja mobilna nie jest konieczna, aby w pełni bezpłatnie uczeń czy rodzic mógł skorzystać ze wszystkich funkcji jakie oferuje mu system Synergia. Podstawowym kanałem dostępu do systemu jest przeglądarka internetowa i logowanie się bezpośrednio do systemu Synergia. Więcej o aplikacji na stronie konto.librus.pl/aplikacjamobilna

(źródło: Librus Synergia)