SEKRETARIAT

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 7:30 – 15:30

W okresie 05.07 – 27.08.2021 r. sekretariat szkoły pracuje w godzinach:

Poniedziałek                  7:00 – 16:00

Wtorek – czwartek       7:00 – 15:00

Piątek                            7:00 – 14:00

W okresie 19.07 – 06.08.2021 r., ze względu na urlop wypoczynkowy, sekretariat funkcjonuje w ograniczonym zakresie – załatwianie spraw możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

Sekretarz szkoły: Celina Andrzejewska
Adres pocztowy: Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15, 66-111 Babimost
Adres e-mail: nowekramsko@poczta.onet.pl
Telefon: (68) 351 11 61

=====================================================================================

Uwaga!
Uczniowie załatwiają sprawy w sekretariacie w godzinach: 9:00 – 13:00

=====================================================================================

  • DUPLIKAT LEGITYMACJI

Jeśli zgubiłeś legitymację szkolną, musisz wyrobić duplikat dokumentu. W tym celu należy:

1. Dokonać opłata skarbowej za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 9,00 zł.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15

Bank Spółdzielczy w Siedlcu/Oddział w Babimoście

nr konta bankowego: 12 9660 0007 2600 0895 0200 0001

W tytule opłaty należy napisać: za duplikat legitymacji SP, imię i nazwisko ucznia

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. Nr 97 poz. 624 ze zm.)
2. Z dowodem dokonania opłaty i wnioskiem (poniżej) o wydanie duplikatu dokumentu zgłosić się do sekretariatu szkoły

wniosek_duplikat_legitymacji

=====================================================================================

  • DUPLIKAT ŚWIADECTWA

Jeśli zgubiłeś świadectwo ukończenia szkoły i chcesz otrzymać duplikat dokumentu powinieneś:

1. Dokonać opłaty skarbowej za wydanie duplikatu świadectwa w wysokości 26,00 zł.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15

Bank Spółdzielczy w Siedlcu/Oddział w Babimoście

nr konta bankowego: 12 9660 0007 2600 0895 0200 0001.

W tytule opłaty należy napisać: opłata za duplikat świadectwa ukończenia SP, imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat świadectwa

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. Nr 97 poz. 624 ze zm.).

2. Zgłosić się z dowodem opłaty bankowej i wnioskiem (poniżej) o wydanie duplikatu dokumentu do sekretariatu szkoły.

wniosek_duplikat_świadectwa

Duplikat wystawia się w terminie 7 dni od daty złożenia podania. Po odbiór duplikatu należy zgłosić się w sekretariacie szkoły z dowodem tożsamości.

=====================================================================================

Godziny otwarcia przedszkola:
7:30 – 14:30

Czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej:

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:40 – 14:25
8 14:30 – 15:15