ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 11Z/2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 11Z/2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie: organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.

Zarządzenie_11Z_2020_org_zajęć_COVID

11Z_Zał_1_OSWIADCZENIE_RODZICA_konsultacje

11Z_Zał_2_Zgloszenie_dziecka_na_konsultacje