Zarządzenie 14Z/2020

z dnia 24.07.2020 r. w sprawie:
organizacji zajęć dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych w Przedszkolu Publicznym w Nowym Kramsku z Oddziałem Przedszkolnym w Starym Kramsku w okresie od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie 14Z.2020

14Z_Zał_1_organizacja_opieki
14Z_Zał_2_przyprowadzanie_odbiór
14Z_Zał_3_wyjście_na_świeże_powietrze
14Z_Zał_4_postęp_zagrożenia_COVID_dziecko
14Z_Zał_5_postęp_zagrożenie_COVID_pracownik
14Z_Zał_6_spożywanie_posiłków
14Z_Zał_7_komunikacja_z_rodzicami
14Z_Zał_8_higiena_dezynfekcja
14Z_Zał_9_oświadczenie
14Z_Zał_10_KARTA MONITORINGU TERENU WOKÓŁ SZKOŁY
14Z_Zał_11_KARTA MONITORINGU WEJŚĆ, WYJŚĆ
14Z_Zał_12_karta monitorowania dezynfekcji
14Z_Zał_13_KARTA UMÓWIONYCH SPOTKAŃ
14Z_Zał_14_karta zdarzeń zagrożenia COVID

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>