Komputerowe

Szkolne Kółko Komputerowe 2016/ 2017

ZAJĘCIA WE WTORKI GODZ. 16.00 – 17.00

Serdecznie zapraszam!

Nasza nowoczesna pracowania posiada 14 stanowisk komputerowych. Podczas zajęć zajmujemy się m.in.:

• budową i zasadami obsługi komputera PC

• zapoznawaniem z programami komputerowymi

• kształceniem umiejętności posługiwania się komputerem w życiu codziennym

• zasadami kulturalnego użytkowania sprzętu komputerowego

• zapisywaniem danych na dyskietkach, przenoszeniem danych z programu do programu i między komputeremi

• zapoznaniem z urządzeniami wprowadzającymi dane do komputera

• grafiką komputerową

• szukaniem informacji w Internecie

• porozumiewaniem się na odległość – zakładaniem skrzynek e-meil’owych

• tworzeniem folderów, ikon

• budowaniem prostych stron internetowych

M. Malinowski

Nasze prace

Autor

Jacek Skrzypek