DOKUMENTY

Dokumenty szkoły:

Kalendarz roku szkolnego

Zmiana terminu ferii! Nowy termin: 04 – 17.01.2021 r.

Zmiana dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych! Wcześniej zaplanowane dni wolne na 4 i 5 stycznia 2021 r. zostają odwołane – nowy termin zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu.

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

INNE DOKUMENTY – dostępne po zalogowaniu do dziennika elektronicznego w zakładce: organizacja – pliki szkoły