harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji Przedszkola i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku

na rok szkolny 2014/2015

lp

termin

działanie

Kogo dotyczy

1

od 10 marca 2014

do 30 Kwietnia 2014

Składanie zgłoszenia w sekretariacie szkoły

przez kandydatów zamieszkałych w

obwodzie Szkoły Podstawowej w

Podmoklach Małych .

dzieci z obwodu

szkoły

2

10.05.2014

Ogłoszenie ewentualnego naboru na wolne

miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

dzieci spoza

obwodu szkoły

3

od 12 maja 2014 do

31 maja 2014 do

godz. 15.00

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnienie kryteriów przez kandydatów

zamieszkałych poza obwodem szkoły.

dzieci spoza

obwodu szkoły

4

10 czerwca 2014

Ustalenie wyników postępowania

rekrutacyjnego i podanie do publicznej

wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych.

dzieci z obwodu i

spoza obwodu

szkoły

5

do 13 czerwca 2014

do godz. 15.00

Osobiste potwierdzenie w sekretariacie

szkoły przez rodzica/opiekuna dziecka

ostatecznej woli podjęcia nauki przedszkolu i w Szkole

Podstawowej w Podmoklach Małych .

dzieci spoza

obwodu szkoły

6

17 czerwca 2014

Ustalenie i podanie do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych.

dzieci z obwodu i

spoza obwodu

szkoły