WIOLINKI

WIOLINKI – 04. 12. 1970 – 2016

Zespół taneczno- wokalny Wiolinki istnieje przy Zespole Edukacyjnym, Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej w Nowym Kramsku od 04. grudnia 1970r. Inicjatorką powstania grupy była druhna Elżbieta Krawiec. Zespół powstał jak artystyczna drużyna harcerska.
Wiolinki brały udział we wszelkich uroczystościach: szkolnych, gminnych i hufcowych. Wyjeżdżały na Festiwale Piosenki Harcerskiej w Żaganiu, gdzie na XIV Spotkaniu z Piosenką Harcerską w 1982r. zdo-były I miejsce.
Zespół był też organizatorem wielu zabaw harcerskich, ognisk i wyjazdów na obozy. Jako artystyczna drużyna harcerska uczestniczył w Zlotach harcerskich, Turniejach i Konferencjach.

W latach 80- tych przy zespole powstała grupa folklorystyczna, która podkreślając wykonywany repertuar regionalny, przyjęła nazwę „Kramszczanie”.
W roku 1991 opiekę nad zespołem przejęła była Wiolinka- p. Wioletta Malinowska, która prowadzi go do dnia dzisiejszego.
Dzisiejsze Wiolinki kontynuują tradycje zespołu, przygotowując wiele ciekawych popisów artystycznych dla środowiska szkoły, wsi, gminy, Regionu Kozła i województwa. Opracowują układy taneczne do współczesnej muzyki rozrywkowej i dziecięcej, przygotowują grupy i solistów do popisów wokalnych. Szczególnie cenioną działalnością zespołu jest kultywowanie folkloru nowokramskiego, realizowane poprzez naukę tańców i przyśpiewek regionalnych. Zespół ma w swoim repertuarze kilka wiązanek tańców i przyśpiewek kramskich m.in. „Siejdy kramskie”, „Baby kontra chłopy”,w skład których wchodzą takie tańce jak: „Szew-czyk”, „Łobrażóny”, „Gołómbek”, „Świeci miesiónc świeci”, „Dzisiaj, dzisiaj”, „Miała matka Mikołajka”, „Cyga”; przyśpiewki m.in.: „Kaśka”, „Te krómskie zygary”, „Krómskie dźywki”, „Zum, zum, pory mu się dróm”, „Co ty chcesz ody mnie” i śpiewogry: „Macieju”, „Kuba” i inne.
Niezmiennym elementem repertuaru zespołu są pieśni patriotyczne: „I nie ustaniem w walce”, „Nowe Kramsko” , „My dzieci kramskiej ziemi” i „Tym, co nam polskość ofiarowali”.

Od 1993 roku zespół organizuje autorski program -„Spotkania z Rodziną”, najważniejsze przedsięwzięcie trupy, podczas którego dzieci mają okazję zaprezentować się przed swoją najwierniejszą publicznością, jaką jest rodzina, grono zaproszonych gości i przyjaciół. Coroczne Spotkania z Rodziną stały się też okazją do integracyjnych spotkań z dziećmi z zaprzyjaźnionych zespołów artystycznych lub szkół.

Program „Spotkań z Rodziną” składa się tradycyjnie z dwóch części:
• pierwsza ludowa, podczas której dzieci grają na instrumentach regionalnych, prezentują przyśpiewki i tańce kramskie,
• druga, to repertuar współczesny i dziecięcy.

Na stałe w kalendarz imprez Wiolinek wpisana została organizacja Festiwalu Kultury Regionalnej organizowanego w Zespole Edukacyjnym w Nowym  Kramsku, udział w Dniach Folkloru Ziemi Babimojskiej, udział w Festiwalu Piosenki Regionalnej organizowanego przez szkołę w Dąbrówce, kolędowanie w kościele, udział w strojach ludowych w nabożeństwach i świętach kościelnych; uświetnianie festynów (Cari-tas w Nowym Kramsku, Wystawa Rolnicza w Kalsku, Festyny szkolne, przedszkolne, gminne), popisy artystyczne na Turnieju Gromad Zuchowych – „Zebra”, organizowanym przez Hufiec Babimojsko – Sulchowski.
Zespół reprezentował Gminę Babimost na dożynkach wojewódzkich w Babimoście 2004r. i na dożynkach powiatowych w Kargowej – 2006r.
W grudniu 2005r. Wiolinki wraz z chórem szkolnym brały udział w strefowych Eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. W programie zaprezentowały kolędy i pastorałki, w tym dwie z towarzyszeniem kozła białego weselnego.
Zespół wziął kilkakrotnie udział w koncertach WOŚP organizowanych przez  GOK w Babimoście.
W roku 2005 zespół był uczestnikiem Lawiny Folkloru – międzynarodowej imprezie towarzyszącej Wiośnie nad Nysą w Guben. We wrześniu br. brał udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Poczdamie, jako reprezentant powiatu zielonogórskiego.
W czerwcu 2006r. zespół uczestniczył w otwarciu Wystawy poświęconej Gminie Babimost, prezentowanej w Bibliotece Wojewódzkiej (Zielona Góra, 21.06.2006), a 07. 05. 2008r. Wiolinki brały udział w otwarciu Mistrzostw Świata w Unihokeju w Babimoście. W 2008r. zespół wziął udział w nagraniu programu telewizyjnego promującego Gminę Babimost i ZE w Nowym Kramsku. W styczniu 2008r zespół brał udział w spotkaniach grup kolędniczych w Połajewie.

W 2010 roku zespół obchodził 15 lecie organizowania Spotkań z Rodziną oraz 40 lecie istnienia. Z tej okazji odbyły się tematyczne Spotkania z Rodziną. Została także wydana okolicznościowa pocztówka zespołu. W lutym 2011r. szkołę odwiedziła założycielka Wiolinek – p. Elżbieta Krawiec, która spotkała się ze współczesnymi Wiolinkami podczas próby zespołu. Odbyło się tez miłe spotkanie  z byłymi członkiniami zespołu podczas zabawy.