PROJEKTY 2018/2019

* Bezpieczna Rowerowa Szkoła – Uczymy jazdy na rowerze, uczymy przez jazdę na rowerze – program edukacyjny nakierowany na zwiększenie użycia roweru przez dzieci i ich rodziny w codziennym życiu oraz jako środka uprawiania sportu i rekreacji.”; Działania w projekcie wspierają: IKEA Industry, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze, Policja, Rada Rodziców przy ZE Nowe Kramsko, Sołtysi wsi: Nowe Kramsko, Kolesin, Stare Kramsko, koordynator projektu – Mirosław Malinowski.

* „Mikołaj uczy dzieci mówić nie! Kampania teatralno – muzyczna”- projekt realizowany w ramach gminnego programu profilaktycznego rozwiązywania problemów alkoholowych. Koordynator projektu – Wioletta Malinowska.