PROJEKTY 2017/2018

*”Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!” – projekt zajęć matematyczno – przyrodniczych, skierowany do uczniów klas I – VI. Zajęcia odbywają się w ośmioosobowych grupach. Celem zajęć jest podniesienie kluczowych kompetencji dzieci w dziedzinie matematyki i przyrody.

* Bezpieczna Rowerowa Szkoła – Uczymy jazdy na rowerze, uczymy przez jazdę na rowerze – program edukacyjny nakierowany na zwiększenie użycia roweru przez dzieci i ich rodziny w codziennym życiu oraz jako środka uprawiania sportu i rekreacji.”; Działania w projekcie wspierają: IKEA Industry, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze, Policja, Rada Rodziców przy ZE Nowe Kramsko, Sołtysi wsi: Nowe Kramsko, Kolesin, Stare Kramsko, koordynator projektu – Mirosław Malinowski.

* „Nauczanie języka obcego w przedszkolu” Działania w projekcie wspiera: IKEA Industry; autor projektu – Kamila Komar, koordynator projektu – Joanna Weraksa.

* „Rodzinne granie – planszowanie” – projekt Rady Rodziców

* „Jestem zdrowy, bo uprawiam sport masowy.” – projekt dla kl. I – III, działania w projekcie wspiera IKEA Industry, koordynator projektu – Maria Janusz,

* „„Świecary – strażniczki trzeźwości – nowokramska legenda ukazująca jak dawniej radzono sobie z nałogami” – przygotowanie spektaklu o tematyce profilaktycznej  – projekt realizowany w ramach gminnego programu profilaktycznego rozwiązywania problemów alkoholowych. Spektakl przygotowuje szkolny zespół Wiolinki. Koordynator projektu – Wioletta Malinowska.