PROJEKTY 2016/2017

*”Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!” – projekt zajęć matematyczno – przyrodniczych, skierowany do uczniów klas I – VI. Zajęcia odbywają się w ośmioosobowych grupach. Celem zajęć jest podniesienie kluczowych kompetencji dzieci w dziedzinie matematyki i przyrody.

* „Uczyć czytania przez zabawę” – wczesny rozwój dziecka –  zabawy stymulujące półkule  mózgowe. Doposażenie kącików czytelniczych w klasach I – III.” Działania w projekcie wspiera: IKEA Industry; koordynator projektu – Wioletta Malinowska;

* „Bezpieczna Rowerowa Szkoła – Uczymy jazdy na rowerze, uczymy przez jazdę na rowerze – program edukacyjny nakierowany na zwiększenie użycia roweru przez dzieci i ich rodziny w codziennym życiu oraz jako środka uprawiania sportu i rekreacji.„; Działania w projekcie wspierają: IKEA Industry, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze, Policja, Rada Rodziców przy ZE Nowe Kramsko, Sołtysi wsi: Nowe Kramsko, Kolesin, Stare Kramsko, koordynator projektu – Mirosław Malinowski.

* „Nauczanie języka obcego w przedszkolu” Działania w projekcie wspiera: IKEA Industry; autor projektu – Kamila Komar, koordynator projektu – Joanna Weraksa.

* „Edukacja i świadomość – działania edukacyjne w szkołach – podnoszenie poziomu świadomości dzieci – Zorganizowanie akcji Budujemy budki lęgowe dla ptaków. Konkurs na najładniejszą budkę lęgową. Obserwacja zagnieżdżania się ptaków. Zajęcia dla dzieci z kl. IV – VI w ramach działań Szkolnej Ligii Ochrony Przyrody.” Działania w projekcie wspierają: IKEA Industry, Nadleśnictwo Babimost. Koordynator projektu – Mirosław Malinowski.