Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć

Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku ogłasza wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:
* 14. 1o. 2016 r. (piątek)
*31. 10 .2016 r.  (poniedziałek)
* 02. 05 .2017 r. (wtorek),
*16. 06. 2017 r. (piątek)
W ww. dniach nie odbywają się lekcje, szkoła zapewnia opiekę wychowawczą. Potrzebę objęcia dziecka opieką należy wcześniej zgłosić u wychowawcy klasy.

WM