FESTIWAL KULTURY REGIONALNEJ

FESTIWAL KULTURY REGIONALNEJ NOWE KRAMSKO

Historia Festiwalu sięga 2000 r., kiedy to  w ramach Szkolnego Tygodnia z Kulturą postanowiliśmy jeden dzień przeznaczyć na działania promujące rodzimy folklor  i zapraszać do wspólnej zabawy uczniów  z innych szkół. Tak zrodził się pomysł spotkań dzieci ze szkół  podstawowych Regionu Kozła. FKR  w Nowym Kramsku nie jest konkursem. Celem spotkań jest propagowanie kultury regionalnej, a tym samym ochrona od zapomnienia dziedzictwa kulturowego naszych przodków, uświadamianie dzieciom tożsamości regionalnej. Ważna jest konfrontacja środowisk szkolnych w dziedzinie kultywowania folkloru. Na Festiwal zapraszane są grupy szkolne, które przygotowują dwie pieśni lub tańce swojego regionu, wsi. Mamy nadzieję, że dzięki naszym spotkaniom ocalimy cząstkę historii ukrytej w przyśpiewkach, tańcach, grze na regionalnych ludowych instrumentach, stroju, mowie.

**********

XVIII Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2018

W czwartek, 26 kwietnia 2018r. odbył się w naszej szkole XVIII Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2018 dla uczniów ze szkół podstawowych z Regionu Kozła. To spotkanie tych, którzy rozumieją potrzebę kultywowania rodzimego folkloru. Dzięki Festiwalowi rozwijamy poczucie przynależności do Małej Ojczyzny, którą jest Region Kozła, gmina, wieś. Artyści z Dąbrówki Wlkp, Przyprostyni, Siedlca oraz gospodarze – zespół Wiolinki, przedszkolacy, chór i instrumentaliści po raz kolejny potwierdzili, że „ludowa kultura nie zaginóła.” Dzieci śpiewały przyśpiewki i zatańczyły tańce regionalne. Zagrały na regionalnych ludowych instrumentach: sierszenkach, mazankach, koźle białym weselnym i skrzypcach, a także klarnecie Es. Uczestnicy Festiwalu ubrali stroje ludowe charakterystyczne dla swojej miejscowości. Do grupy uczniów dołączyła dyrektor ZE w Nowym Kramsku – p. Patrycja Cichy, podkreślając tym samym szacunek dla tradycji, której także jest  spadkobierczynią.  Po zakończonych prezentacjach nastąpiło podsumowanie XI Poetyckiego Konkursu Złota Kwyrla 2018 oraz wręczenie Kramszczanek 2018. Smacznym akcentem na pożegnanie był tradycyjny kramski poczęstunek – „kołacz na śtrojzlach zez rabarberem, wiśnióma i śliwkóma.” Obcowanie z tradycją w postaci gwary, muzyki, stroju, gościnności jest dla nas czasem, gdy podkreślamy naszą tożsamość narodową i przynależność do Małej Ojczyzny, która jest częścią Polski. Artystom, opiekunom, laureatom Złotej Kwyrli 2018, tym, którzy zadbali o poczęstunek, nagłośnienie, dekoracje…serdecznie dziękujemy. „Ładnie Wóm Bóg zapłać. A zajś za rok, przydźcie sa. Dźybko popowiadóme sobie, pośpjywóme…hale? Nie zapómniecie?…” (tekst pisany gwarą nowokramską)

*********

XVII Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2017

27 kwietnia 2017 r.

Uczestnicy:

- przedszkolaczki z Nowego Kramska,

- Dziecięca Kapela Koźlarska ze Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w DąbrówceWielkopolskie,

- Kapela Koźlarska „Kargusie”

- Muzycy z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych,

„Przyprostyńskie Koziołki”

- Wiolinki  z towarzyszeniem Kapeli Koźlarskiej „Kramszczanki”


XVI Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2016

28 kwietnia 2016 r. odbył się w naszej szkole XVI Festiwal Kultury Regionalnej 2016. Organizatorem Festiwalu jest Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, którego działania wspiera Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła. Konferansjerki – Wiolinki przedstawiły w gwarze kramskiej przebieg festiwalu, a następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Nikodem Gawroński przywitał wszystkich przybyłych gości: Lubuskiego Kuratora Oświaty -p. Ewę Rawę, dyrektora Regionu Kozła – p. Szczepana Sobczaka, wiceburmistrza Gminy Babimost – p. Zbigniewa Wozińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Babimoście – p. Tadeusza Maszewskiego, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół: z Babimostu –p. Ewę Pietrusiewicz, z Dąbrówki Wielkopolskiej – p. Ewę Kubicką, z Podmokli Małych – p. Elżbietę Ryczek, ze Zbąszynka –panią Małgorzatę Czaczyk; prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego Cyga w Nowym Kramsku –panią Renatę Stachecką – Tomiak; sołtysa Nowego Kramska p. Józefa Wachowskiego, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich ze Starego Kramska  – p. Wandę Konkiewicz, dyrektor Domu Kultury w Babimoście – p. Anetę Sybis – Jeż, emerytowanego mistrza gry na regionalnych instrumentach ludowych – p. Henryka Skotarczyka, mistrza gry na regionalnych instrumentach ludowych – pana Jana Prządkę, regionalistkę i przyjaciółkę szkoły – p. Marię Bannach, historyka – regionalistę – p. Zbigniewa Skoczylasa, laureatów IX Poetyckiego Konkursu Złota Kwyrla 2016  wraz z Opiekunami oraz wszystkich przybyłych Artystów i Publiczność.

Część artystyczną rozpoczęli gospodarze Festiwalu – Wiolinki, które  zaprezentowały piosenkę „Kramskie ABC”, przyśpiewkę „Jeden ptaszek jajka niesie” i „Krowę” oraz taniec „Marynię”. Jako drudzy na scenie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Dąbrówki Wielkopolskiej. Grupa muzyków, pracująca pod czujnym okiem mistrza Jana Prządki, zagrała przyśpiewki: „Posłała mie matka”,„Świeci miesiąc świeci”, „Marsz”. Następnie Kamila Kostera i Arek Drozda z kl. III – członkowie Wiolinek, zaśpiewali w duecie przyśpiewkę „Kyndy ty Jasiu pojedziesz?”Kolejni artyści to grupa dziewcząt z Szkoły Podstawowej z Podmokli Małych, których mistrzem jest także Jan Prządka, zaprezentowała swoje umiejętności gry na skrzypcach solo, kapelę archetypową: sierszenki i mazanki oraz grę solo na sierszenkach i klarnecie. Ze strony nowokramskiej szkoły wystąpiła oprócz Wiolinek, grupa muzykantek grających na koźle białym weselnym, sierszenkach, skrzypcach i klarnecie. Popisy solo ubogacił występ bardzo świeżutkiej „Kapeli Kramszczanki”. Wszystkich uczy także Jan Prządka. Kolejne popisy artystyczne przedstawiła nam grupa, która jest pięknym przykładem kultywowania tradycje swojego region – „Przyprostyńskie Koziołki”. Na scenie zaprezentowali:  ”Poszła po wodę”, „Marynę”, „Świeci miesiąc świeci”. Zespół prowadzi p. Gabriela Kamińska. Na koniec prezentacji muzycznych”Te krumskie zygary” wraz z koleżankami zaśpiewała Agata  Ceglarek. Wszystkie prezentacje przeplatano przyśpiewką „Festiwal, festiwal,dziś festiwal mamy i tylko jak umiemy łanie zaśpiewamy.” Po prezentacjach artystycznych nastąpiło podsumowanie IX Poetyckiego Konkursu Złota Kwyrla 2016. Więcej na ten temat w zakładce KWYRLI. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie Kramszczanek 2016 dla artystów, którego dokonali: p. Ewa Rawa, p. Maria Waligóra i p. Zbigniew Woziński. Ostatnim punktem programu było wspólne zdjęcie, a potem zasłużony pyszny poczęstunek.

Wszystkim dziękujemy za obecność  i mówimy: „Przyjydźcie sa zajś!”

wima/foto mirmal


X Jubileuszowy Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2010
„Ocalić od zapomnienia”

(tekst pisany gwarą)

Na tym naszym X Festywalu najprzód my spóminali tych, co wef Katyniu zginóli siedymdzieśónt lat tymu i tera wef tym róku. Bół śtandar szkóły i chwiółka ciszy. Wiolinki zaśpjywały pjyśń patriotycznu. Pon my wysuchali jak śpjywały nasze busie jakie śterdźyjści lat tymu. Te pjyśni bóły zez płyty, a nagrywóne bóły na takie śpulowe magnetofóny bez tego naszego dawnego dyrechtora szkóły – Wiesława Sautera w latach szyjśdziesióntych. Ón ci miół dobry pomysł, żeby historió nagrywać. Pon Wiolinki zaśpjywały pjyśń ło Nowym Krómsku – nasze wsie, ftóra jest piónkna i ma bogató historió. Dali dźywczónta zez szóste klasy przywitały wszystkich góści. Najwóncy miół do powiadania Artur, bo ón jes przewodniczóncym nasze szkóły.

Jak już my sie przywitali, to pon każdży, ftó przyjachół, wystympowół. Były „Przyprostyńskie Koziołki” zez Szkóły Podstawowe wef Przyprostyni . Óni ci zawdy przyjyżdżali na te nasze festywale. A bóła zez nimi p. Gabriela Marciniak. Pon dźyci zez Dombrówki Wielkopolskie, ftóre przyjachały zez paniom Małgorzatom Rybickom. Pon jeszczy dźyci zez Kosieczyna! Zez tego Kosieczyna co tamo mjyszkała ciotka łod nasze Ewy. Zespół tyn to dźyci zez pjysze klasy, a nazywajo sie „Wesołe Nutki”. Zespołym opiekuje sie p. Ewa Buczna. Zez Podmokli przyjachały rozmaite muzykanty, ftóre grajo na skrzypcach, sierszenkach i koźle. To só uczniowie pana Henryka Skotarczyka. Bóła Marta Kokocińska, Julita Rajchowicz i Kamil Modrzyk. A ze Zbószynia przyjachały dźyci zez paniom Małgorzatom Rychlik. Mjyli arkodión i skrzypce.

Gospodarzym festiwalu bóły Wiolinki.

To już dźesiónty raz suchali my nasze regionalne muzyki – łoglóndywali tińce i suchali przyśpiewków. Bez takie spotkónia scyme, żeby nasza kultura nie zaginóła.

Ja żym jes zadowolóna, bo wszyscy ładnie wystympowali, pon dostali ładnó Kramszczankó 2010. I jeszczy były redachtory zez radia i zez gazyty. A wef nidzieló my suchali audycje ło naszym festywalu.

Zajś za rok przyjydźcie dó nas. Do widzynia.

Ciotka wima