REKRUTACJA

Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, kryteriach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz Regulamin Komisji Rekrutacyjnej:

zarządzenie nr 2.2020

zał. do zarządzenia 2.2020

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

4977_UCHWALA_Nr_XXIV_rekr.szkoly

4978_UCHWALA_Nr_XXIV_rekr.przedszk.