Szkoła Podstawowa

Poniżej dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, które można pobrać w Sekretariacie szkoły.

Procedura rekrutacji do SP

ZGŁOSZENIE do 1 klasy – poza rekrutacją

wniosek o przyjęcie do klasy 1

Oświadczenie

Potwierdzenie woli