Terminy postępowania rekrutacyjnego

18 05 2021

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w ww. harmonogramie.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Źródło: MEiNWracamy do szkoły

13 05 2021

Drodzy Uczniowie.

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 17 do 30 maja naukę będziecie odbywać w trybie hybrydowym: w niektóre dni będziecie na terenie szkole, a w inne – przy monitorze komputera. Harmonogram przesłali Wam Wasi Wychowawcy. Jest on też dostępny w dzienniku elektronicznym w zakładce „Organizacja szkoły”, a tu: „pliki szkoły”. Od 31 maja zajęcia będą tylko w trybie stacjonarnym, czyli na terenie szkoły.

Wiem, że przyzwyczailiście się do lekcji online. Powrót do szkoły może budzić Wasz sprzeciw, obawy, złość i tym samym powodować stres. Możecie obawiać się bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i zastanawiać się, jak zostaniecie odebrani przez rówieśników i nauczycieli. Wszystkie Wasze odczucia i emocje są naturalne i macie do nich prawo. Nie było Was w szkole prawie rok – w życiu każdego to „kawał” czasu i mogło zajść wiele zmian u Ciebie, kolegów, nauczycieli.

My, nauczyciele, czekamy na Was i cieszymy się, że w końcu Was zobaczymy. Rozumiemy Wasze uczucia związane z powrotem do ławek szkolnych i zapewniamy, że możecie liczyć na nasze wsparcie w adaptacji do „nowych”, choć „starych”, warunków nauki. Jesteśmy po to, by Was rozumieć i pomóc.

Dla nas, nauczycieli, priorytetem będzie integracja i relacje. Nie zamierzamy sprawdzać notatek w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń z czasu nauki zdalnej – w trakcie lekcji online sprawdziliśmy to, co uważaliśmy za ważne i potrzebne. Nie ma zatem powodów, by po powrocie do nauki w szkole sprawdzać to ponownie. Prace klasowe i sprawdziany odbywały się na bieżąco, zgodnie z planem; być może jeszcze jakiś sprawdzian przed Wami – jak to przy końcu roku szkolnego. Nie spodziewajcie się jednak, że wrócicie do szkoły i zastaniecie „zasypani” sprawdzaniem, ocenianiem i nadrabianiem. Nic z tego!

Drogi Uczniu:

 1. Nie obwiniaj się za to, że możesz mieć trudności w powrocie do szkoły. Potrzebujesz czasu, by się przyzwyczaić.
 2. Będą Ci towarzyszyć różne emocje – to  dobrze! Dzięki nim możesz zorientować się, co jest dla Ciebie ważne, dobre, a czego się boisz, nie lubisz.
 3. Mów zaufanemu dorosłemu (rodzic, nauczyciel) o swoich wątpliwościach i niepokojach – pomogą Ci!
 4. Zaplanuj od nowa swój dzień – połóż się wcześniej spać, bo rano potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie się do lekcji (ubrać się, zjeść śniadanie, przebyć drogę do szkoły…). Realizuj go – da Ci to poczucie kontroli, spełnienia i zwycięstwa. Być może będziesz potrzebował kilku prób, zanim osiągniesz sukces.
 5. Staraj się zrozumieć i tolerować innych. Nie tylko Ty się zmieniłeś – Twoje koleżanki i koledzy też. Oni mogą mieć podobne wątpliwości do twoich. Każdy ma prawo być sobą i być pozytywnie przyjęty w grupie.

W imieniu swoim i nauczycieli,
Patrycja Pempera-Cichy, dyrektor szkoły

****************************************************************************

Szanowni Rodzice, Opiekunowie.

Od 17 do 30 maja nauka będzie odbywać w trybie hybrydowym, tj. stacjonarnie i zdalnie. Harmonogram przesłali Wam Wychowawcy Waszych Dzieci. Jest on też dostępny w dzienniku elektronicznym w zakładce „Organizacja szkoły”, a tu: „pliki szkoły”. Od 31 maja zajęcia będą tylko w trybie stacjonarnym, czyli na terenie szkoły.

Wasze Dzieci przyzwyczaiły się do lekcji online. Powrót do szkoły może budzić Ich sprzeciw, obawy, złość i tym samym powodować stres. Mogą obawiać się bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i zastanawiać się, jak zostaną odebrani przez rówieśników i nauczycieli. Wszystkie Ich odczucia i emocje są naturalne i mają do nich prawo. Nie było Ich w szkole prawie rok – w życiu każdego to „kawał” czasu i mogło zajść wiele zmian u Waszego dziecka, jego kolegów, u Was, u nauczycieli.

My, nauczyciele, czekamy na Wasze Dzieci. Rozumiemy Ich uczucia związane z powrotem do ławek szkolnych i zapewniamy, że otoczymy Ich wsparciem w adaptacji do „nowych”, choć „starych”, warunków nauki. Jesteśmy po to, by Im pomóc.

Dla nas, nauczycieli, priorytetem będzie integracja i relacje. Nie zamierzamy sprawdzać notatek w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń z czasu nauki zdalnej – w trakcie lekcji online sprawdziliśmy to, co uważaliśmy za ważne i potrzebne. Nie ma zatem powodów, by po powrocie do nauki w szkole sprawdzać to ponownie. Prace klasowe i sprawdziany odbywały się na bieżąco, zgodnie z planem; być może jeszcze jakiś sprawdzian będzie – jak to przy końcu roku szkolnego. Uczniowie po powrocie do szkoły nie zastaną „zasypani” sprawdzaniem, ocenianiem i nadrabianiem.

Rodzicu:

 1. Zaplanuj z dzieckiem od nowa dzień. Stopniowo (metoda małych kroków) wprowadzaj wcześniejsze położenie się spać i wcześniejsze wstawanie – rano będzie potrzebne więcej czasu na przygotowanie się do lekcji (ubrać się, zjeść śniadanie, przebyć drogę do szkoły…). Zachowaj spokój i życzliwość. Daj dziecku czas.
 2. Sprawdź z dzieckiem czy ze względu na dojrzewanie nie są potrzebne nowe buty, ubrania.
 3. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o jego niepokojach i wątpliwościach związanych z powrotem do szkoły. Słuchaj i okazuj zrozumienie – nawet jeśli problemy dziecka wydają ci się błahe. Akceptuj trudne myśli i emocje, pytaj, jak możesz pomóc.
 4. Szukaj balansu pomiędzy stanowczością a wyrozumiałością. Dziecko może mieć problem z wyjściem do szkoły – nie robi tego, by Cię zdenerwować. Pokazuj dziecku pozytywy powrotu do szkoły (nie strasz szkołą!) i nie skupiaj się na negatywach.
 5. Wskazuj dziecku jego mocne strony – zalety, osiągniecia, zdolności. Podkreślaj ich rolę w powrocie do szkoły. Doceniaj małe kroki i chwal za pokonywanie trudności. Nie popędzaj.
 6. Jeśli coś w zachowaniu dziecka Cię zaniepokoi (niski nastrój, wahania nastroju, brak odczuwania radości, utrata pasji, zainteresowań, wysoka drażliwość, zaburzenia snu, apetytu, itp.), daj nam znać – wesprzemy Cię i wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
 7. Buduj razem z nami, nauczycielami, atmosferę wsparcia – wszyscy gramy do jednej bramki, wszystkim nam zależy na dobru dziecka.

W imieniu swoim i nauczycieli,
Patrycja Pempera-Cichy, dyrektor szkołyKwietna Łąka

12 05 2021

Nasz szkolny zakątek nazwany Kwietną Łąką, to miejsce, gdzie pielęgnujemy bioróżnorodność. W ramah projektu odświeżono i zagospodarowano kącik zieleni, znajdujący się między ścianami budynku szkoły. Uczyniono to  zgodnie z nowoczesnymi przesłankami ekologicznymi, polegającymi na akcji nie koszenia trawników, by tworzyć naturalne środowiska życia dla owadów i ptaków, w tym życie pszczół oraz zagospodarowywania deszczówki. Dzięki nakladowi pracy dzieci i rodziców pod wodzą p. Moniki Brzóski i przy wsparciu p. Wioletty Malinowskiej, kącik nabrał realnego kształtu. Są dwa oczka wodne – poidełka dla owadów, jest domek – hotelik dla owadów pożytecznych, wysiano trawę i kwiaty, pojawiły się ławeczki. Pierwsi lokatorzy hoteliku już zameldowali swoją obecność. Niedługo w ramach instniejącego już w szkole monitoringu lęgu ptaków zostanie dołączone stanowisko, pozwalające obserwować życie owadów. Obserwacje będą też prowadzone na żwo. W naszej małej enklawie naturalnego środowiska jest miejsce, by odpoczać. Projekt pn. Kwietna Łaka zrealizowano dzięki wsparciu firmy IKEA, nauczycieli, pracowników szkoły, rodzicówi i uczniów.                                                wima

Obejrzyj: Pierwsi lokatorzy hoteliku, Kwietną ŁąkaNasze pasje

12 05 2021

Czy znacie Kostkę Rubika? Na pewno syszeliście o niej. A w naszej szkole zrobiło się o niej głośno całkiem niedawno, kiedy klasy 1- 3 wróciły do nauczania stacjonarnego. Wszystko dzięki lub jak inni wolą mówić „przez”  Tymona. Chociaż, gdyby tak spojrzeć wstecz, to zaintersowanie kostką wynikło podczas zdalnego nauczania, kiedy to mieliśmy w zwyczaju podawać jakie nietypowe święto obchodzone jest danego dnia (Światowy Dzień Kostki Rubika przypada na 17 kwietnia). I padł na nas czar sypiący się z kolorowych kwadracików, którymi można obracać w prawo, w lewo, do góry, w dół. Cała zabawa polega na tym, by kostkę ułożyć tak, aby każda ściana była w jednym kolorze. Można to robić intuicyjnie. Są jednak „sposoby” na kostkę czyli algorytmy. Dzisiaj, środa, 12 maja, klasa druga podczas zajęć rozwijających zainteresowania, próbowała nauczyć się jednego algorytmu. Brzmiał on mniej więcej tak: w górę, w lewo, w dół i w prawo. Powtórzyć ten zabieg sześciokrotnie. I co? Nic, trenujemy…Co z tego wyniknie, zobaczymy. Jak na razie charakterystyczne stukania kostki słychać z klasy drugaków, ze świetlicy i już nawet w pierwszej klasie „zakostkowiło” się. Życzymy powodzenia. Trening czyni mistrza. A gdybyście mieli problemy, to wiecie co zrobić? Tymon zawsze chętnie pomoże.          wima„Cukierki”

6 05 2021

Uczniowie z klas: I-III wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Cukierki”. Podczas spotkania dzieci uczyły się zdrowego dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Poprzez zaangażowanie w zabawę uczniowie uczyli się empatii, nabywania umiejętności społecznych i rozwijania pozytywnej solidarności grupowej. Spotkanie miało charakter wychowawczy, który ma ogromne znaczenie profilaktyczne
o charakterze uprzedzającym. Zagadnieniami poruszanymi podczas warsztatów były:
• Podstawowe informacje o środkach uzależniających: środki uzależniające odbierają wolność decyzji, niszczą relacje między ludźmi, zaburzają kontakt
z rzeczywistością;
• Dziecko ma prawo do ostrożności i dystansu wobec obcych dorosłych
i starszych kolegów;
• Osoby dorosłe pracujące na terenie szkoły (np.: personel pedagogiczny
i techniczny) są po to, aby wspierać dzieci i pomagać im w sytuacjach trudnych.
Bardzo dziękujemy uczniom za zaangażowanie.
E.W.Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 04 2021

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791. W okresie zaborów Polski uroczystości rocznicowe Konstytucji 3 maja były zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli surowo karani. Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe w 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946. Od tego czasu władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Po raz kolejny Święto Konstytucji 3 Maja zostało przywrócone w 1990 roku i obchodzimy je do dziś.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 rok, w obecnej sytuacji pandemii i zajęć online uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać z propozycji umieszczonych na  padlecie,  które przybliżyły okoliczności powstania pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Do wyboru były: prezentacje, filmy, gry, aktywne mapy, przedstawienia, escape room, pieśni oraz karaoke. Natomiast na zajęciach plastycznych zostały wykonane prace pt. „JA i POLSKA KONSTYTUCJA”.

Jak widać na zamieszczonych zdjęciach, klasy uroczyście przygotowały się do obchodów Święta Narodowego.

Nie zapomnijmy o Dniu Flagi i wywieśmy 2 maja polską flagę w dniu jej święta.

L.O.Nowe zasady bezpieczeństwa

28 04 2021

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kancelaria Premiera, a także MEiN, od 4 maja br. uczniowie klas 1 – 3 wracają do nauki stacjonarnej. Obowiązują dotychczasowe zasady sanitarne (Zarządzenie 2/2021 z dnia 15.01.2021 r.). Pozostałe klasy stopniowo wracają od 17.05.2021.

Stosowne zarządzenie regulujące pracę poszczególnych klas zostanie wydane niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.XXI Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2021

28 04 2021

XXI FESTIWAL   KULTURY  REGIONELNEJ  NOWE  KRAMSKO  2021

„Festiwal, Festiwal, dziś Festiwal mamy i tylko jak umiemy, ładnie zaśpiewamy!”

Kochani Fani folkloru!

Witamy Was po raz dwudziesty pierwszy na Festiwalu Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2021. To nasze drugie wirtualne festiwalowanie.  W zeszłym roku, jeśli pamiętacie,  w ramach  XX Festiwalu zaprosiliśmy wszystkich do obejrzenia prezentacji, która była podsumowaniem tego, co na przestrzeni dziewiętnastu lat działo się w dniu festiwalowym (tu obejrzycie prezentację https://sway.office.com/bcnDfbOeGKgNpMo0?ref=Link&loc=play). W tym roku przygotowaliśmy festiwalowanie na planie filmowym. Ekranizacja ukazuje członków  szkolnego zespołu taneczno – wokalnego Wiolinki działającego przy Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku, instrumentalistów  uczących się gry na ludowych instrumentach regionalnych pod okiem mistrza Jurka Skrzypczaka oraz uczniów, którzy wprowadzają nas w świat języka migowego. Film zawiera informacje o naszym krumskim łobleczyniu[1], teksty mówione w gwarze regionalnej oraz przyśpiewki śpiewane przez zespół i solistki, także grane przez kapelę. Elementarz języka migowego prezentują uczniowie, którzy  w tym języku witają i żegnają oglądających film. Zachętą do udziału w Festiwalu jest nie tylko muzyka, ale też smakowita niespodzianka w postaci kołacza na śtrojzlach[2]. Znakiem czasu jest Kramszczanka 2021.

Link do filmu

Wszystkim, którzy tworzyli tegoroczny Festiwal Kultury Ludowej Nowe Kramsko 2021 DZIĘKUJEMY! Nutki WM i KS


[1] łobleczynie – w gwarze kramskiej:  ubiór, strój.

[2] kołacz na śtrojzlach – w gwarze kramskiej: placek drożdżowy na okruchach.Obchody „Dnia Ziemi”

26 04 2021

Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy „Światowy Dzień Ziemi” po hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. Uczniowie wszystkich klas mogli skorzystać z propozycji zamieszczonych na padlecie. Podczas lekcji niektórzy zdobywali wiedzę rozwiązując zagadki w escape roomach, dobrze bawili się podczas piosenek, tworzyli prace plastyczne lub wybrali sobie jakaś inna formę uczczenia tego dnia. Kilkunastu uczniów naszej szkoły po raz kolejny wzięło sobie los naszej planety do serca i uprzątnęło ze śmieci najbliższą sobie okolicę. Dbajmy o naszą Ziemię, bo nie mamy planety B i zmieniajmy nawyki, nie klimat.

MBDzień Ziemi w Przedszkolu w Starym Kramsku

25 04 2021

22 kwietnia dzieci z grupy Biedronek obchodziły Światowy Dzień Ziemi. Z okazji tego ważnego święta w przedszkolu odbyły się zajęcia, na których dzieci miały okazję  porozmawiać o tym, co sprawia, że Ziemia jest smutna (zanieczyszczona) oraz co możemy zrobić, aby planeta była szczęśliwa (czysta). Przypomnieliśmy sobie także zasady segregacji śmieci. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej, dzieci zaopatrzone w worki i rękawiczki wyruszyły na poszukiwanie śmieci wokół przedszkola i placu zabaw. Niestety nie musieliśmy długo szukać, aby mocno się rozczarować znalezionymi śmieciami :( Największe negatywne wrażenie zrobił na nas monitor od komputera wyrzucony koło placu zabaw :( mamy nadzieję, że przedszkolaki swoją postawą ekologiczną, będą zarażać wszystkich mieszkańców Starego Kramska.